Regler

-------------

Inledning

Vanheim och dess verksamhet i alla sektioner och dess mötesplatser (forum, discord och "ingame") har som fundament att alla skall behandlas likvärdigt och med respekt. Att alla inte kommer att tycka om alla är självklart men det får inte under några omständigheter leda till kränkande behandling av någon. Det är ett grundläggande krav att man tänker sig för innan man skriver, säger eller på annat sätt kommunicerar kritik eller information som kan misstolkas. Nedan följer ett antal punkter som behandlar de vanligaste förekommande situationer som kan uppstå.

Konflikter

När människor är inblandade uppstår nästan alltid konflikter av olika slag det är helt normalt. Det viktiga är hur man hanterar dessa konflikter och det finns några bra förhållningssätt.
  • Använd discord istället för att skriva. Text är mycket lätt att missförstå så att lösa en konflikt genom tal är helt klart att föredra
  • Ta hjälp av en officer / guildmedlem som medlare för att hålla diskussioner under kontroll
  • Avvakta helst ett litet tag innan ni försöker lösa konflikten för att kyla av och få lite distans till problemet
  • Undvik att posta på forumet när du är upprörd av samma skäl som föregående punkt.
Om det absolut inte går att lösa en konflikt på egen hand kontakta någon i communitystaben.

Namnval på spelkaraktärer

Den generella regeln som finns är att följa respektive spels regelverk men även om de tillåter "kreativa" namn betyder det inte att de är ok i vårt community. Finns det minsta misstanke om att ett namn kan upplevas som olämpligt så låt helt enkelt bli att använda det. Några orsaker till att ett namn kan anses olämpligt:
  • Sexuellt anstötligt
  • Rasistiskt kopplat
  • Skyddat av Copyright/Trademark
  • Inlevelseförstörande i den miljö spelet är (Han Solo i Lord of the Rings etc)
Påpeka redan vid ansökan till communtiy / spelguild att deras namn är olämpligt och bryter mot våra regler om så är fallet. Spelaren skall dessutom ha läst och godkänt detta innan ansökan kan beviljas.

Uppförande

Ha alltid i huvudet att alla människor är olika. Bara för att du själv har ett hårt skal behöver det inte betyda att andra har det. Var alltid vänlig och hjälpsam; det smittar och får alla att uppföra sig bättre. Alla kan göra misstag och säga olämpliga saker någon gång det är fullkomligt mänskligt men se alltid till att reda ut eventuella missförstånd med dem som varit inblandade så fort det går.

Elitism och progresstänk

Vanheim tar aktivt avstånd ifrån elitism och "hardcore" progresstänk. Vi strävar efter att erbjuda våra medlemmar möjligheter att delta i olika events och raids. Svårighetsgraderna kan dock variera och respektive spelsektion bör försöka schemalägga events/raids i olika nivåer så att det finns något för alla. Spelet själv sätter ibland krav på prestation och utrustning och därför bör varje spelsektion sätta lämpliga rekommendationer och krav i de events som planeras in.

Om situationen att det finns flera intresserade än det finns plats för skall rättvis rotation av spelplatser användas. Till exempel varannan kväll, raidreset eller annan metod som deltagarna finner godtagbar.

Fusk och dess konsekvenser

Fusk är under inga omständigheter tillåtet. Regelverket som spelutgivarna själva sätter upp är MINIMUM vad som accepteras i Vanheim. Du som medlem har eget ansvar att avgöra om det du gör kan, nu eller i framtiden, uppfattas som "exploit" och utifrån det avstå om så är fallet.

Konsekvens av att bli upptäckt med fusk sätts av respektive spelutgivare och vi använder dessa även för vårt community. Om du till exempel blir avstäng tre månader från Star Wars The Old Republic så blir du avstängd lika lång tid från deltagande inom vårt community.

När ditt straff är avtjänat är du välkommen tillbaka OM det du gjort inte är rent olagligt då speciellt ställningstagande av officerare och communitystab skall tas.

Vem kontaktar jag om jag känner att jag / vet någon annan som utsatts för kränkande behandling?

I första hand pratar du med den du upplever dig ha kränkt dig för att se om det går att reda ut på tu man hand. Självklar kan detta vara mycket jobbigt i allvarligare fall och då är nästa instans din sektions officerare. Dessa kan i sin tur avgöra om detta måste upp på communitynivå för stabens bedömande.